Nextlevel ICT
Planetenbaan 40Maarssen, UT3606 AK
Telefoon: +31 - (0)30 602 46 45

Privacy statement

Onderstaand privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle diensten en overeenkomsten die u met Nextlevel ICT heeft.

Verwerking van persoonsgegevens

Nextlevel ICT verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (AVG) om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten die Nextlevel ICT aanbiedt.

Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de contractant toestemming tot de verwerking van de bedrijfsgegevens door Nextlevel ICT. Deze gegevens omvatten bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats, alsmede overige (persoons)gegevens die bij of naar aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt. Nextlevel ICT verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van diensten en haar bedrijfsvoering. Nextlevel ICT zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en) uit hoofde van die overeenkomst ofwel de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Nextlevel ICT zal de gegevens in haar administratie verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de betreffende dienstverlening. Nextlevel ICT zal de gegevens mede mogen verwerken met het oog op vergroting van het klantenbestand van Nextlevel ICT waaronder tevens wordt verstaan het aanbieden aan de contractant van andere diensten tenzij de contractant daartegen uitdrukkelijk bezwaren heeft geuit.

Cookies

Bij het bezoeken van de website van Nextlevel ICT worden cookies aangemaakt die uitsluitend te maken hebben met de werking en het gebruikersgemak van de website:

  • PHP sessie ID cookies
  • CMS cookies

Beveiliging van persoonsgegevens

Nextlevel ICT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Nextlevel ICT heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen en procedures. De werkwijze van Nextlevel ICT is compliant met ISO27001:2013.

Onze medewerkers

Personen werkzaam voor Nextlevel ICT hebben strikte geheimhouding vanuit de arbeidsovereenkomst voor alle informatie die binnen Nextlevel ICT wordt verwerkt. Daarnaast zijn onze medewerkers gebonden aan onze interne gedragsregels en worden getoetst middels een VOG verklaring.

Uw rechten

U kunt bij Nextlevel ICT verzoeken om rectificatie en aanvulling, bezwaar, beperking van verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, inzage, correctie, dataportabiliteit of vergetelheid van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen.

Wijziging privacy statement en cookie beleid

Nextlevel ICT behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar privacy statement en cookie beleid te wijzigen bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van Nextlevel ICT. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Neem contact op

Naam

Email

Bedrijf

Uw bericht